Home

Welkom op de website van mannenensemble Cantare

Cantare besteedt veel aandacht aan de koorklank en het zingen vanuit de tekst. In haar bestaansgeschiedenis heeft Cantare reeds vele concerten mogen geven, in kleine en grote kerken. De inmiddels traditioneel geworden Oranjeconcerten in de Hervormde Dorpskerk in Woudenberg kregen de afgelopen jaren grote belangstelling.

De mannen en dirigent van Cantare zingen met passie en leven met elkaar mee. De inhoud van de teksten die we zingend mogen uitdragen, zijn daarbij van grote betekenis voor ons en onze luisteraars. We mogen zingen van de rijke boodschap van Gods genade en zo de lofzang gaande houden.

Cantare repeteert om de veertien dagen op woensdagavond in de kapel van het Hoornbeeck College te Amersfoort. Het ensemble bestaat op dit moment uit 17 leden, verdeeld over vier partijen: eerste tenor, tweede tenor, bariton en bas. De koorleden komen uit de reformatorische kerken.

Op het repertoire staan bewerkingen van Psalmen en geestelijke liederen in een aansprekende stijl van onder meer Klaas Jan Mulder, Meindert W. Kramer, Harm Hoeve, Wim van Galen, Marcel van de Ketterij, Evert van Dijhuizen en André van Vliet. Verder heeft het koor de oratoria “De Schepping” en “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout in het repertoire. Ook zullen we de komende tijd kleine uitstapjes richting klassieke werken niet uit de weg gaan.

Cantare werkt graag mee aan uitvoeringen en concerten. Voor aanvragen en reserveringen, evenals informatie over mogelijke vacatures binnen het koor verwijzen wij u graag naar het contactformulier.